53

بدست whereischiz

ترجیح می‌دهم پشت سرِ روحانی بدوم و به رئیسی فکر کنم تا این‌که زیرِ رییسی بخوابم و به فرار کردن فکر کنم

(دکتر مارتین لوترکینگ-مغز و اعصاب)

یه بار مَسود تو انتخاباتِ مبصرِ کلاس دیر شرکت کرد نظام داشت جر می‌خورد کوروش کبیر سوار هواپیما شده‌بود بیاد ایران رو آزاد کنه بعد در آخرین لحظه رای داد هواپیما سقوط کرد سازمان ملل تصویب کرد نظام تا صد سال دیگه باقی بمونه.

Advertisements