52

بدست whereischiz

وودی آلن یه نمایشنامه داره «مرگ در می‌زند». مام باید یکی بنویسم مرگ با لگد در را باز می‌کند و انگار طویله باباشه می‌آید تو.

یه بار مَسود خونه فامیلاشون مهمون بود زنگ زدن از آیفون تصویری دیدن مرگ ئه. مَسود رفت جواب داد گفت کیه؟ مرگ صدای مَسودو که شنید گفت ببخشید می‌خواستم 119 رو بگیرم.

Advertisements