48

بدست whereischiz

«این‌دفعه فرق می‌کنه»

مزخرف مطلق. اگه قرار بود فرق کنه دفعه‌های پیش فرق می‌کرد. هیچ‌دفعه‌ای فرق نکرده و نمی‌کنه و نخواهد کرد. 

یه بار مَسود تو دو هفته سه بار فرق کرد قوانین نیوتون داشت نقض می‌شد دیگه رییس سازمان ملل داییشو واسطه کرد زنگ زد بهش از اون به بعد ماهی یه بار فرق می‌کرد.

Advertisements