47

بدست whereischiz

کیارستمی دختر نداشت؟ آخرین آدم معروفی که تو لواسون دفن شد دخترشم باهاش کشتن دفن کردن.

کیارستمی تو آپارتمان‌شون جا نداشت نخل طلاشو داده‌بود مَسود تو باغچه‌شون بکاره.

Advertisements