وِر ایز مای مَسود؟

که هرکه رفت از این ره دگر نمی‌آید

53

ترجیح می‌دهم پشت سرِ روحانی بدوم و به رئیسی فکر کنم تا این‌که زیرِ رییسی بخوابم و به فرار کردن فکر کنم

(دکتر مارتین لوترکینگ-مغز و اعصاب)

یه بار مَسود تو انتخاباتِ مبصرِ کلاس دیر شرکت کرد نظام داشت جر می‌خورد کوروش کبیر سوار هواپیما شده‌بود بیاد ایران رو آزاد کنه بعد در آخرین لحظه رای داد هواپیما سقوط کرد سازمان ملل تصویب کرد نظام تا صد سال دیگه باقی بمونه.

Advertisements

52

وودی آلن یه نمایشنامه داره «مرگ در می‌زند». مام باید یکی بنویسم مرگ با لگد در را باز می‌کند و انگار طویله باباشه می‌آید تو.

یه بار مَسود خونه فامیلاشون مهمون بود زنگ زدن از آیفون تصویری دیدن مرگ ئه. مَسود رفت جواب داد گفت کیه؟ مرگ صدای مَسودو که شنید گفت ببخشید می‌خواستم 119 رو بگیرم.

51

منو نگاه نکن الان اینجور بیشعورم. قبلاً خیلی شعور داشتم. دیگه آقام که عمرشو داد به شما مجبور شدم ترک شعور کنم برم کار خرج خواهر برادرامو بدم.

گاندی هروقت آخر برج شعور کم میاورد از مَسود دستی می‌گرفت قرار بود آخر سال بشینن حساب کتاب کنن که دیگه کشتنش مَسودم به خانومش اینا چیزی نگفت.

50

می‌گن اثر هنری خوب چیزیه که در زمان خلقش نگنجه و تو هر زمانی جواب بده. نمونه ش همین سرود «الله الله» از 38 سال پیش تا الان کاملاً صدق می‌کنه.

یه بار در جواب ندای مَسود خلقی آمد به خروش دیگه برای این‌که جلوی خروشو بگیرن ون مجانی گذاشتن خلق رفتن تنگه واشی جوجه زدن.

49

گاوم گاوای قدیم. دیگه این‌قدر گاو نبودن

مَسود گاوش اسب بود.

48

«این‌دفعه فرق می‌کنه»

مزخرف مطلق. اگه قرار بود فرق کنه دفعه‌های پیش فرق می‌کرد. هیچ‌دفعه‌ای فرق نکرده و نمی‌کنه و نخواهد کرد. 

یه بار مَسود تو دو هفته سه بار فرق کرد قوانین نیوتون داشت نقض می‌شد دیگه رییس سازمان ملل داییشو واسطه کرد زنگ زد بهش از اون به بعد ماهی یه بار فرق می‌کرد.

47

کیارستمی دختر نداشت؟ آخرین آدم معروفی که تو لواسون دفن شد دخترشم باهاش کشتن دفن کردن.

کیارستمی تو آپارتمان‌شون جا نداشت نخل طلاشو داده‌بود مَسود تو باغچه‌شون بکاره.